3 st fabriksnya JLG 530


Stor efterfrågan på rejäla dieselsaxar gör att vi utökar maskinparken ytterligare med 3 st JLG 530 med arbetshöjd 18,2 meter.

« Tillbaka