Liftutbildning online!

Från och med årsskiftet erbjuder vi eLift som är en online-kurs som täcker teoridelen av en liftutbildning. En riktigt bra utbildning som ger dig alla nödvändiga kunskaper och det via din dator, läsplatta eller mobil – när du har tid!

Genomarbetade videofilmer, pedagogiska animationer och förklarande bildspel fördjupar din kunskap. All text läses upp och presenteras i små delar som är lätta att ta till sig. Utbildningen, som tar ca 2,5 timmar att genomföra, är allmän och täcker samtliga förekommande plattformstyper (saxlift, bomlift, pelarlift, vikarmslift). Utbildningen följer de internationella Standarderna ISO 18878:2013, 18893:2014 samt den svenska Liftläroplanen LLP.

När teoridelen väl är avklararad har vi drop in-tider, tre dagar i veckan, för själva praktikdelen. När både teori och praktik är avklarad belönas du med ditt liftkörkort!

Välkommen att ta ditt liftkörkort här hos oss på Mälarlift!