Liftutbildning och fallskyddsutbildning

Liftkurs

Vår utbildningslokal på Omformargatan 22 i Västerås

Vår liftutbildning ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för säker liftanvändning. Vi har tidsoptimerat vår liftutbildning så att den går på drygt en halvdag istället för heldag. Det betyder inte att vi tummar på kvaliteten, däremot använder vi ett stort antal liftar under praktikdelen vilket minskar onödig väntetid – detta i syfte att spara din dyrbara tid! Du kan även välja att, i direkt anslutning, gå vår fallskyddsutbildning. Önskar du enbart delta i fallskyddsutbildningen går även det bra

Kursinnehåll

Lift: Vi går igenom aktuella arbetsmiljölagar samt liftens uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Fallskydd: Vi går igenom aktuella lagar och normer samt pratar bland annat om risker, förebyggande åtgärder, arbetsplanering, räddningsplanering, skötsel/underhåll och besiktning/kontroll/tillsyn.

Liftutbildning i Västerås, Stockholm, Uppsala, Gävle mm

Vi hjälper dig med liftutbildning i Västerås, Stockholm, Uppsala och Gävle. Vill du ha liftutbildning i Eskilstuna, Örebro eller annan närliggande ort kan vi se över möjligheterna att ordna detta.

Vid liftutbildning på annan ort än Västerås, Stockholm, Uppsala och Gävle gäller en minimidebitering motsvarande 10 deltagare samt att du som kund tillhandahåller lokal för teoridelen och utrymme att köra liftar på under praktikdelen. Du står för lokal/utrymme, vi tar med oss liftarna.

Liftutbildning varje torsdag och fredag

Varje torsdag mellan 8.00 och 12.45 anordnar vi liftutbildning i Västerås och varje fredag mellan 8.00 och 12.45 anordnar vi liftutbildning i Bro utanför Stockholm.

Fallskyddsutbildning varje torsdag

Varje torsdag mellan 13.30 och 16.30 anordnar vi fallskyddsutbildning i Västerås. Du väljer själv om du vill köra den i direkt anslutning till liftutbildningen som går tidigare samma dag eller om du vill köra den separat. OBS! Förbokning gäller oavsett alternativ.

Pris för Liftutbildning

Västerås, Stockholm, och Uppsala: 1 590 kr/deltagare

Övriga närliggande orter: 1 990 kr/deltagare (minimidebitering 10 deltagare)

I priset ingår kaffe och macka.

Pris för Fallskyddsutbildning

Västerås (enbart): 990 kr/deltagare

I priset ingår kaffe och macka.

Pris för Liftutbildning & Fallskyddsutbildning

Västerås (enbart): 1590 + 990 = 2580 kr/deltagare.

I priset ingår kaffe, macka och lunch.

Samtliga priser exkl. moms

Kontakta oss