Liftutbildning och fallskyddsutbildning

Liftkurs

Vår utbildningslokal på Omformargatan 22 i Västerås

Vår liftutbildning ger dig teoretiska och praktiska kunskaper för säker liftanvändning. Vi har tidsoptimerat vår liftutbildning så att den går på drygt en halvdag istället för heldag. Det betyder inte att vi tummar på kvaliteten, däremot använder vi ett stort antal liftar under praktikdelen vilket minskar onödig väntetid – detta i syfte att spara din dyrbara tid! Du kan även välja att, i direkt anslutning, gå vår fallskyddsutbildning. Önskar du enbart delta i fallskyddsutbildningen går även det bra

Kursinnehåll

Lift: Vi går igenom aktuella arbetsmiljölagar samt liftens uppbyggnad, drift, manövrering, egenskaper, användningsområde, begränsningar, underhåll och kontroll.

Fallskydd: Vi går igenom aktuella lagar och normer samt pratar bland annat om risker, förebyggande åtgärder, arbetsplanering, räddningsplanering, skötsel/underhåll och besiktning/kontroll/tillsyn.

Liftutbildning i Västerås, Stockholm, Uppsala, Gävle mm.

Vi hjälper dig med liftutbildning på våra depåer i Västerås, Stockholm (Järfälla), Uppsala och Gävle. Kan du inte komma till någon av våra depåer för liftutbildning kan vi se över möjligheterna att hålla liftutbildning ute hos er. Vid liftutbildning ute hos kund tillhandahåller du som kund lokal för teoridelen samt utrymme att köra liftar på under praktikdelen. Du står för lokal/utrymme – vi tar med oss liftarna.

Liftutbildning varje torsdag och fredag

Varje torsdag mellan 8.00 och 12.45 anordnar vi liftutbildning på vår depå i Västerås och varje fredag mellan 8.00 och 12.45 anordnar vi liftutbildning på vår depå i Järfälla.

Fallskyddsutbildning varje torsdag

Varje torsdag mellan 13.30 och 16.30 anordnar vi fallskyddsutbildning på vår depå i Västerås. Du väljer själv om du vill köra den i direkt anslutning till liftutbildningen som går tidigare samma dag eller om du vill köra den separat. OBS! Förbokning gäller oavsett alternativ.

Pris för Liftutbildning

Depåerna i Västerås, Stockholm, och Uppsala: 1 990 kr/deltagare

Depån i Gävle: 2000 kr/deltagare

Ute hos kund (när möjligt): 2390 kr/deltagare. Minimidebitering motsvarande 10 deltagare.

I priset ingår kaffe och macka

Pris för Fallskyddsutbildning

Depån i Västerås: 990 kr/deltagare

Depån i Gävle: 2000 kr/deltagare

I priset ingår kaffe och macka.

Pris för Liftutbildning & Fallskyddsutbildning

Depån i Västerås: 1990 + 990 = 2980 kr/deltagare.

Depån i Gävle: 3500 kr/deltagare

I priset ingår kaffe, macka och lunch.

Samtliga priser exkl. moms

Så anmäler du dig till utbildning

E-posta din anmälan till någon av nedanstående e-postadresser (beroende på vilken ort det gäller). De uppgifter vi behöver är:

  • Förnamn och efternamn på beställare OCH kursdeltagare
  • Personnummer (år, månad, dag) på kursdeltagare
  • Kursdatum
  • Info om huruvida det gäller enbart liftutbildning eller kombinationen liftutbildning + fallskyddsutbildning
  • Faktureringsuppgifter inkl. org.nr
  • Ev. fakturamärkning

Västerås & Uppsala: Fredrik: 070-338 06 10, fredrik@malarlift.se eller Britt-Marie: 072-223 39 88, Britt-Marie@malarlift.se

Järfälla: Seppo: 070-649 01 17, seppo.huhtala@malarlift.se

Gävle: Tomas: 026-497 96 32, tomas@malarlift.se