Malarlift_dieselMiljödiesel HVO100 – ett självklart val

Benämningen HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor och HVO100 är namnet på ett 100 % förnyelsebart dieseldrivmedel med häpnadsväckande goda miljö- och klimatprestanda. HVO100 är en kemisk kopia av vanlig diesel och kräver därför inga specialbyggda fordon eller speciella tankanläggningar. Detta gör att vi utan problem kan använda denna miljödiesel i vår dagliga verksamhet, både i lastbilar och i liftar.

Vilka är då fördelarna med att använda denna miljödiesel? Ur ett lokalt perspektiv handlar det om att förbättra arbetsmiljön för såväl vår egen personal som för våra kunder och ur ett globalt perspektiv handlar det givetvis om att minska den allmänna miljöpåverkan. HVO100 känns därför som ett självklart val för oss på Mälarlift.