Kvalitetspolicy för Mälarlift AB

Vi skall göra rätt från början för att möjliggöra följande:

1. Rätt maskin på rätt plats i rätt tid.

2. Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda
myndighetskrav.

3. Arbeta med ständiga förbättringar av våra tjänster/produkter.

4. Säkerställa att kundens krav och önskemål uppfylls.

5. Följa utarbetad miljöpolicy.

Alla skall vara medvetna om företagets policy där varje anställd ansvarar
för kvaliteten på sitt arbete med efterkontroll.