Vi rekommenderar personlig fallskyddsutrustning


Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall personlig fallskyddsutrustning användas om det finns risk för att liften kan bli påkörd av annan anordning eller fordon.

Det finns dock fler risker än påkörning och uppskattningsvis 3 av 4 liftrelaterade dödsolyckor skulle ha undvikits om liftanvändarna hade använt personlig fallskyddsutrustning. Vi rekommenderar därför starkt att använda fallskyddsutrustning och givetvis går det bra att hyra den hos oss.

« Tillbaka